8 γυναίκες- Clément Soulmagnon

Ο Clément Soulmagnon  είναι ένας γάλλος εικαστικός με έδρα το Παρίσι. Παρουσιάζουμε το έργο του “8 γυναίκες”. 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *