Ένας τύπος κάθισε και έφτιαξε διαδραστικό χάρτη για το “I’ve been everywhere” του Johnny Cash

Πατήστε για να δείτε που πήγε ο Johhny

Πατήστε για να δείτε που πήγε ο Johhny

Στο Openculture βρήκαμε αυτόν τον διαδραστικό χάρτη που έφτιαξε ο  Iain Mullan  αποτυπώνοντας σε ποια μέρη έχει πάει ο Johnny Cash στους στίχους του τραγουδιού “I’ve been everywhere” . Απίστευτο.

I’ve been to:
Reno, Chicago, Fargo, Minnesota
Buffalo, Toronto, Winslow, Sarasota
Wichita, Tulsa, Ottawa, Oklahoma
Tampa, Panama, Mattawa, La Paloma
Bangor, Baltimore, Salvador, Amarillo
Tocopilla, Barranquilla, and Padilla, I’m a killer

I’ve been to:
Boston, Charleston, Dayton, Louisiana
Washington, Houston, Kingston, Texarkana
Monterey, Faraday, Santa Fe, Tallapoosa
Glen Rock, Black Rock, Little Rock, Oskaloosa
Tennessee, Tennessee, Chicopee, Spirit Lake
Grand Lake, Devil’s Lake, Crater Lake, for Pete’s sake