8 γυναίκες- Clément Soulmagnon

Ο Clément Soulmagnon  είναι ένας γάλλος εικαστικός με έδρα το Παρίσι. Παρουσιάζουμε το έργο του “8 γυναίκες”.